Project Description

A tervezett épület inkubátor céllal létesülő logisztikai rendeltetésű ingatlan. Az épület jelenlegi formájában alkalmas logisztikai feladatok raktározására, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások befogadására. A tervezett csarnoképület teljes felszereltsége a bérlői igényeknek megfelelően azok ismertté válása után változhat, kiegészülhet.
A területen igény szerint, hasonló léptékben több hosszútávon csarnoképület elhelyezésére is sor kerülhet, egységes építészeti elvek megtartásával a terület beépíthetőségi feltételeinek figyelembevételével.

A tervezés során két fő szempontot kellett szem előtt tartani. Az épület elhelyezkedéséből adódó elvárások és az épület funkcionális igényeinek összehangolása volt a fő elvárás. A körforgalom, a terület – ahogy helyesen a TAK is említi – déli városkapu kiemelt szerepe az általános csarnoképítési elvárásokon túlmenően többletigényt is mutatott.
A tervezési alapállás meghatározó elemévé vált, hogy a körforgalom, a városba érkezés irányából az ipari rendeltetésnél többet, középületi minőséget mutasson az épület. Ennek érdekében egy kétszintes tektonikus építészeti gesztus került megfoglamazásra, amely a kiemelt szintű lábazattal összeépülve, valamint az épület hátsó traktusában elhelyezett irodaszint hasonlóan megfogalmazott karakterével együtt keretbe foglalja az indusztriális fémlemez felületet.
A tektonikus beton, vagy szürke szálcement borítású oszlop gerenda kialakítású homlokzati struktúra, az beépített árnyékolókkal elegáns megjelenést kölcsönöz a főhomlokzatnak, amely előtt, erősítve a középület karaktert nem parkolópaletta, hanem burkolt, növényzettel átszőtt tér kapott helyet, mint a megérkezés helyszíne. A parkolás az épület elől kimozdulva a telek fő tengelyére került rászervezésre.
A világosabb beton keretezés egy homogén mikrobordás fémlemez szendvicspanel tömeget ölel körül. Az épület eleganciájának megtartása érdekében színezéssel, „paneljátékkal” nem rontottuk le a nézeteit. Azonban finom gesztusként fénysávokat úsztattunk be a panelek kapcsolataihoz, ezzel oldva a nagy felület egységét.
Mivel az épület alapvetően – a fejrész kivételével – logisztikai, tárolási célokat szolgál, ezért a felülvilágító kupolákon túl egyéb homlokzati elem, csupán egy oldalon a telektengely feltáró útja irányába jelentkezik. Itt helyezkednek el a kapuk és a dokkoló területek is. Ily módon ezek a rátett elemek sem bontják meg az ezáltal egységként jelentkező felületet, és hagyják érvényesülni a kötelező fásítás okán telepítésre kerülő növényállományt, amely így a finom a fénysávoktól eltekintve homogén hátteret kap.

projekt:
Logisztikai csarnok

helyszín:
Miskolc

kategória:
ipari

tervezés éve:
2021

megvalósulás:
2021-

munkatársak:
Zsiros Renáta