Project Description

Sajólászlófalva a Bükk-hegység egy alacsonyabb területén a Tardonai-dombságot átszelő Pittypalatty-völgyben megbúvó hat kistelepülés egyike.

A korábban egyutcás településként kialakult község az évek során fokozatosan néhány keresztutcával kibővülve is fejlődni kezdett. A település jelenlei tengelyét a Vörösmarty Mihály utca adja, melyre merőlegesen helyezkedik el a Harica-patak északi oldalán található Rákóczi Ferenc utca. Az utca egyik nyúlványában a közösségi házzal szemközti oldalon található a tervezéssel érintett telek. A tervezett bölcsőde a település súlyponti helyének közelében helyezkedik el.

A területet a falusias lakókörnyezet uralja, mely helyenként az újabb beépítésű területeken már inkább kertvárosi karakterbe megy át. A területen egyértelműen a falusias jelleg a jellemző.

Az épület az észak-Magyarországra jellemző fésűs, oldalhatáron álló beépítéshez igazodva került elhelyezésre. Az utca ezen nyúlványában ez a karakter kis mértékben sérül, ám ez nem indokolja az ettől való eltérést, sőt egy határozott kialakítás visszabillentheti az egyensúlyt.

A Pittypalatty völgyben több helyen megjelenik a keresztcsűrös, vagy a kert végi csűrös telepítés. A kertvégi csűrös elrendezés – ellentétben a keresztcsűrös elrendezéssel, ahol a csűr, vagy pajta a kertet választotta le a lakó és gazdasági udvarról – egészen a kert legvégébe helyezi az épületet. A faluban ez a változat az elterjedt, vélhetően a kisebb telekméretek miatt. A településen gyakran láthatjuk, hogy a főépület és a csűr L alakú elrendezését kiegészítve a főépülettel átellenes telekoldalon nyárikonyha áll. A hosszabb telkek esetében azonban helyenként itt is megjelenik a telket kettéválasztó keresztcsűr.

A koncepció alapját ez a területre nagyon jellemző kialakítás határozza meg.

Mivel szerettük volna elkerülni a település szövetben idegenül ható nagy tömeget, amely uralkodott volna a környezetén, ezért erre a hagyományos elrendezésre utaló telepítést választottunk

Az épület kiszolgáló funkciói a falusias lakóház tömegarányának megfelelően reagálnak az utcaképre, míg a nagyobb tömeget, és nagyobb fesztávolságot igénylő foglalkoztató a „pajta-épületben” került elhelyezésre.

A két tömeg között egy lapostetős nyaktag és egy a bevilágítás biztosító kis belső udvar, „átrium” található.

A nyeregtetős tömegalakítás készült, az utca irányában kontyolt kialakítással, ami szintén jellemzője a településképnek. A tornácos elrendezés imitációjaként egy pillér-ablak kiosztású udvari homlokzat jelenik meg, fehérre vakolt karakterrel.

projekt:
Bölcsőde

helyszín:
Sajólászlófalva

kategória:
egyéb, közösségi, középület, vidék

tervezés éve:
2019

megvalósulás:
2020